Състав
Постоянни комисии
Заседания на ОбС
Наредби
Правилник. Етичен кодекс
Контакти
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

График за прием на общинските съветници в населените места на Община Петрич.

Председател на общински съвет – Петрич, сградата на Общинска администрация - Петрич, ул. „Цар Борис III” № 24