Skip portletPortlet Menu
Важен резултат! Макет онагледява как ще изглежда градският парк на Петрич
 
 
След години чакане – днес беше представен в детайли проектът за градски парк на Петрич.
 

Важен резултат! Макет онагледява как ще изглежда градският парк на Петрич

 

След години чакане – днес беше представен в детайли проектът за градски парк на Петрич. Внушителен макет онагледява всичко, което ще бъде изградено на площ от 54 дка. След поредица срещи на ниво държавни ведомства с решение на Министерски съвет този терен от имота на гранично поделение в центъра на Петрич беше прехвърлен безвъзмездно в собственост на Община Петрич. „Въпреки пропуснатите в тази посока четири години, ние успяхме да придобием собственост върху единственият имот, подходящ за градски парк на Петрич. Въз основа на тази собственост получихме възможността за външно финансиране и обектът е стратегически в дейност „Градска среда” на ОП „Региони в растеж” за община Петрич”, подчерта кметът Димитър Бръчков. Стойността на проекта за градски парк е 4 ,852 млн лв. Предимствата градът да има паркова зона кметът Димитър Бръчков очерта в няколко насоки – възможност за безопасна разходка, достатъчно пространство за децата и перспективи в туристическо отношение. Главният архитект Владимир Митрев обясни, че градският парк ще бъде с два входа и перспектива за разширяване с още 10 декара. В него ще има амфитеатър /проектиран с възможност да се използва за летен театър/, посетителски център, детски площадки и изкуствен хълм за катерене на деца, многофункционално спортно игрище, игрище за плажен волейбол, зоокът /само за птици/, сух фонтан, множество алеи и зеленина. По проект в градския парк на Петрич е предвидено също да има изкуствено езеро на площ от 3 000 кв.м. Една от сериозните придобивки в културно-исторически аспект е проектът за нов музей в градския парк. Сградата ще бъде на няколко етажа  и е с десет пъти по-голяма площ от сегашната на Исторически музей Петрич.Макетът на градския парк ще бъде във фоайето на Община Петрич, за да е възможно гражданите да се запознаят в подробности с бъдещата си придобивка.                                                                                            

   Пресцентър                                                                                 Община Петрич

 

 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

07-11-2016 - Покана за провеждане на информационни дейности в населени места на територията на община Петрич
В съответствие с чл.14, т.3 от договор № РД-50-107 от 17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. община Петрич Ви кани да присъствате на събития, свързани с популяризиране на подхода ВОМР в процеса на разработване на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

 - С богата програма Петрич се подготвя да отбележи 104 години от Освобождението
С богата програма Петрич се подготвя да отбележи 104 години от Освобождението

25-10-2016 - Кметът на общината Димитър Бръчков удостои с грамоти участниците в поетичната вечер „Шепа кестени”
Кметът на общината Димитър Бръчков удостои с грамоти участниците в поетичната вечер „Шепа кестени”

22-10-2016 - Софийска фирма вероятен спонсор на ОФК „Беласица” Петрич
Софийска фирма вероятен спонсор на ОФК „Беласица” Петрич

21-10-2016 - Важен резултат! Макет онагледява как ще изглежда градският парк на Петрич
След години чакане – днес беше представен в детайли проектът за градски парк на Петрич.

18-10-2016 - Форсмажорно Община Петрич започва реформа в здравеопазването
Форсмажорно Община Петрич започва реформа в здравеопазването

17-10-2016 - Покана за информационна конференция
На 19 октомври (сряда) 2016 г. от 10:00 часа в сградата на Община Петрич, в заседателната зала на партерния етажще се състои информационна конференция, на която ще бъдат представени и обсъдени инвестиционни приоритети/мерки от ПРСР за Стратегиите за местно развитие, както и инвестиционни приоритети/операции от ОПИК и ОПРЧР, допустими за включване в Стратегиите за местно развитие. .