Административни услуги
Expand Процедури
Expand Нормативни документи
Expand Икономически дейности
Expand Култура
Образование
Евроинтеграция
Фото галерия
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Обществени поръчки

28-08-2014 - Община Петрич, Ви уведомява, че на основание чл.101а от Закона за обществени поръчки, че е публикувана Публична покана (ID:9033137
„Публичност при изпълнение на Проект „Изграждане на ПСОВ в с.Габрене и с.Михнево, община Петрич-2броя билбордове
Изтеглете документа от тук: 

28-08-2014 - Община Петрич, Ви уведомява, че на основание чл.101а от Закона за обществени поръчки, че е публикувана Публична покана (ID:9033136)
„Управление на Проект „Изграждане на ПСОВ в с.Габрене и с.Михнево, община Петрич”
Изтеглете документа от тук: 

28-08-2014 - Община Петрич, Ви уведомява, че на основание чл.101а от Закона за обществени поръчки, че е публикувана Публична покана (ID:9033135)
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на Строителни и монтажни работи за изграждане на ПСОВ в с.Габрене и с.Михнево, община Петрич”
Изтеглете документа от тук: 

18-08-2014 - Публична покана
Публична покана и документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Ежедневна доставка на хляб и периодична доставка на хранителни продукти” за нуждите на ЦДГ „ Здравец” с Марикостиново с филиали в с. Кулата,с. Тополница, с. Дрангово, с. Генерал Тодоров ,с. Марино поле по 3 обособени позиции.
Изтеглете документа от тук: 

28-07-2014 - Уведомление за отваряне на ценови оферти
Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с «Предлагана цена» на допуснатите до разглеждане и оценка оферти и оповестяването на предлаганите в тях цени в открита процедура с предмет:"Ремонт, изкърпване и полагане на нова асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа " -Община Петрич, ще се извърши на 30.07.2014г.-сряда от 9:00 часа в зала № 402, находяща се на четвърти етаж от сградата на Общинска администрация-Петрич.
Изтеглете документа от тук: