Administrative Services
Expand Procedures
Expand Normative Decuments
Expand Economic Activities
Culture Culture
Calendar
Education
European Integration
Photo Gallery
Expand Пожарна безопастност и защита на населението
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Календар на традиционните прояви - м. Януари 
Наименование и период на проявата (дата,месец)  Вид на проявата (честване, годишнина, конкурс, фестивал, спортни игри, игри, празник-религиозен, селищен) Значение (професионално, местно, общинско,  национално, международно) Място на провеждане (населено място) Организатор (съорганизатор) адрес, тел./факс,  e-mail

Кратка характеристика на проявата

 

01.01.-Станчинарски игри Конкурс Общинско гр.Петрич Общинска администрация-Петрич, 2850, ул."Цар Борис ІІІ" №24,тел.0745-69 132,
e-mail: oa_petrich@ mbox.contact.bg
Ежегоден конкурс за станчинарски групи.Конкурс на маски и костюми.


06.01.Йордановден

 

Религиозен празник Местно Населени места Черковни настоятелства и инициативни групи

Ритуално хвърляне на кръст във водеми

 

21.01.- Ден на родилната помощ Професионален празник Професионално гр.Петрич МБАЛ "Рокфелер"-гр. Петрич и ОДК Тържество
   
 
 
 
Дата на публикуване: 14-01-2011