Administrative Services
Procedures Procedures
Public Procurement
Tenders and Competitions
Programmes
Plans
Announcements
Official Announcements
Expand Normative Decuments
Expand Economic Activities
Expand Culture
Education
European Integration
Photo Gallery
Expand Пожарна безопастност и защита на населението
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Public procurements


30-07-2010 - EN-Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка по проект-2
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка по проект „Общинската администрация в Петрич – с лице към гражданите и бизнеса” по договор № А09-31-39С/12.06.2009г., който се се осъществява с финансовата подкрепа на Oперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Download the document here: 

30-07-2010 - EN-Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка по проект
Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка по проект „Общинската администрация в Петрич – с лице към гражданите и бизнеса” по договор № А09-31-39С/12.06.2009г., който се се осъществява с финансовата подкрепа на Oперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Download the document here: 

28-07-2010 - EN-Оповестяване участниците в обществена поръчка
Съобщение за оповестяване на участниците в обществена поръчка по проект „Общинската администрация в Петрич – с лице към гражданите и бизнеса” по договор № А09-31-39С/12.06.2009г., който се се осъществява с финансовата подкрепа на Oперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Download the document here: