Skip portletPortlet Menu

   

 

ИЗБОРИ 2016      Това е архивен сайт на община Петрич. За преминаване към новия сайт моля натиснете тук.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

13-10-2016 - На вниманието на бизнеса в община Петрич
Община Петрич създава електронен бизнес портал

12-10-2016 - Гимназисти поеха „управлението” на община Петрич за един ден
30 ученици от средните училища в град Петрич се включиха в инициативата на Общината за отбелязване на Деня на българската община

12-10-2016 - Няма нарушения до момента
Това е резултатът от проверките на отговорни институции за почистването на водоемите в община Петрич

10-10-2016 - Награди „Златен кестен”2016
Фестивален Петрич излъчи най-добрите нови популярни песни във формата на Международния музикален фестивал „Златен кестен”2016

07-10-2016 - Свободните работни места в ДРСЗ-Благоевград
Дирекция “Бюро по труда” – гр.Петрич Тел. За връзка 0745/ 2-11-52

 - Златен кестен - 2016! Стартираме днес! Очакваме ви!
"Емоция... за теб!" Международен музикален фестивал "ЗЛАТЕН КЕСТЕН" 7 и 8 октомври 2016г. - Петрич; Централен градски площад; Начало: 19:30ч.


      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

26-10-2016 - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

26-10-2016 - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

18-10-2016 - С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ
Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на – Йордан Георгиев Реджев и Марияна Георгиева Реджева с адрес: с.Марикостиново ,ул.”Карл Маркс” №6, че е изготвен проект ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) за имот 140005, местност „Хано”, земл. с.Марикостиново , който се предвижда да се присъедини към УПИ

14-10-2016 - Обява за търг за наем на земеделски земи
На основание чл. 14, ал.1, ал.2, ал.3, от ЗОС, чл. 27, ал.1 и чл.68 т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведe публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на следни земеделски имоти:

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
     

 

Димитър Бръчков

Кмет на община Петрич

 

Телефон: 0745 69112; Факс: 0745 62090

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.