Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Last Procedures

30-12-2010 - EN-ОБЯВЛЕНИЕ № 52 гр. Петрич
На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 104/23.12.2010 г. е допуснато изготвяне проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от имот 022037 в м. “Пинговица”, землище с. Рупите за изграждане на жилищна сграда.

30-12-2010 - EN-ОБЯВЛЕНИЕ № 51 гр. Петрич
На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 103/22.12.2010 г. е допуснато изготвяне проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 059002 в м. “Бунаро”, землище с. Марикостиново за изграждане на “стаи за почивка”.

30-12-2010 - EN-ОБЯВЛЕНИЕ № 50 гр. Петрич
На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 102/22.12.2010 г. е допуснато изготвяне проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 158009 в м. “Горничето”, землище с. Марикостиново за изграждане на “стаи за почивка”.

27-12-2010 - EN-ОБЯВЛЕНИЕ № 49 гр. Петрич
На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 101/22.12.2010 г. е допуснато изготвяне проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от имот 017051 в м. “Дълбок хендък”, землище с. Ново Кономлади за изграждане на фотоволтаична ел.централа.

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Име, презиме, фамилия: Инж. Вельо Атанасов Илиев

Дата и място на раждане: 15.09.1964г. Гр. Петрич
Адрес: „Цар Борис III” № 24
Телефон: 0745/69112

Имейл:

Приемно време:
Понеделник 10.00-12.00
Вторник, четвъртък, петък  15.30-17.00
Сряда 15.30 – 17.00 ( за кметове и кметски наместници)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Project "Improving service delivery to citizens and business community of municipality Petrich. Contract № A 09-31-6 C / 06/12/2009 is  implemented with the financial support of the Operational Programme" Administrative Capacity, financed by the EU through the European Social fund.