Skip portletPortlet Menu
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

24-07-2015 - Община Петрич разцъфтява за нов живот-Интервю с кмета на общината инж.Вельо Илиев
Заедно и упорито съграждаме града си, за да върви по мечтания от нас път на европейско развитие, казва Вельо Илиев, кмет на общината

23-07-2015 - Стартира цялостното благоустрояване на градинката по поречието на река ,,Луда Мара,,
Днес стартира цялостното благоустрояване на градинката под ново изградената спортна зала в Петрич по поречието на река ,,Луда Мара,, покрай улица ,,Струма,,

02-07-2015 - Кметът на Община Петрич , инж.Вельо Илиев официално подписа анекс в МРРБ
Кметът на Община Петрич , инж.Вельо Илиев официално подписа анекс в Министерство на регионалното развитие и благоустройството на стойност 1 312 573,05 лв.

25-06-2015 - Проектът за „Осигуряване на топъл обяд в община Петрич” се удължава до месец септември
Проектът „Осигуряване на топъл обяд в община Петрич” по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане се удължава до м. септември

22-06-2015 - Кметът на община Петрич, инж.Вельо Илиев подписа Споразумение за делегиране на функции на междинни звена по ОП „Региони в растеж 2014-2020г.
Това стана на провелата се днес официална церемония в Националния музеен комплекс -гр.София, в присъствието на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и заместник министъра и ръководител на Управляващия орган Деница Николова.

19-06-2015 - С изложба на певицата Христина Маркова бе открита сесия на Oбщинския съвет в Петрич
Изключително уважение към изкуството и българските артисти демонстрира за пореден път община Петрич, като даде възможност сесията на Общинския съвет да бъде открита нестандартно с изложба – песен на славея на Пиринско – Христина Маркова

18-06-2015 - При огромен интерес премина ежегодната Вело обиколка на планина Беласица
250 колоездачи участваха в тазгодишната обиколка на планина Беласица през България,Македония и Гърция,старта и финала бе в Петрич , изминаха общо 200 километра,най малките бяха осем годишни деца от Петрич,най възрастния на 73 години от София.

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

28-07-2015 - Обява за търг за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделски имот
На основание чл. 8, ал. 1 и ал.4, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3, ал.8 от ЗОС, чл. 27, ал.1, и чл.68 т.3 и чл.71, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публичен търг за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделски имот , нaходящ се в м."Банско бърдо", землището на с. Марикостиново, в

28-07-2015 - Обява за публични търгове за продажба на земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Бухото", землището на гр.Петрич, в м."Горченица", землището на с. Скрът, в м."Динк Махле", землището на с. Беласица

27-07-2015 - Обява за публични търгове за продажба на земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Бунаро", землището на с.Първомай, в м."Мусовица", землището на с. Коларово, в м."Пърнарова тумба", землището на с. Марикостиново

27-07-2015 - Обява за публични търгове за продажба на земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Буко", землището на с.Габрене, в м."Девети километър", землището на с. Първомай, в м."Реката", землището на с. Първомай, в м."Гърченица", землището на с. Скрът

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 

           КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

            Инж. Вельо Атанасов Илиев

 

ул. „Цар Борис III” № 24

2850 гр. Петрич
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Приемно време:
Сряда,  10.30-12.00                                                  

                                                                                                         

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

 

 

 

ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.