Skip portletPortlet Menu

   

 

ИЗБОРИ 2015                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини18-07-2016 - КАМПАНИЯ ЗА ДОНОРСТВО ВДЪХНОВЯВА ХОРАТА ДА ДАРЯВАТ!
Платформата www.badidonor.bg предоставя полезна и интересна информация за развитието на трансплантациите.

12-07-2016 - Заповед IV-А-446от 12.7.2016г. на кмета на община Петрич относно подзоните за локално безплатно паркиране
Заповед IV-А-446от 12.7.2016г. на кмета на община Петрич относно подзоните за локално безплатно паркиране на физически лица, живеещи в Централна градска част и Приложение 1

11-07-2016 - Провеждане на емпирично социологическо проучване
Община Петрич извършва емпирично социологическо проучване във връзка с изготвяне на проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл.осигуряване на необходимото оборудване, както и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за кандидадтстване по ОПОС 2014-2020

23-06-2016 - И Н Ф О Р М А Ц И Я За свободните работни места в ДРСЗ-Благоевград към 17.06.2016г
И Н Ф О Р М А Ц И Я За свободните работни места в ДРСЗ-Благоевград по Бюра по труда към 17.06.2016г.

10-06-2016 - Заповед № IV-A-341/10.06.2016г. във връзка с полагането на хоризонтална и вертикална пътна маркировка
Заповед № IV-A-341/10.06.2016г. на основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, ал.4 от Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Петрич

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

26-07-2016 - Обява на конкурс за длъжността "Директор" на дирекция "Административно-правна, иновации и развитие"
Обявление на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, и заповед № IV-А-471/18.07.2016г. на Кмета на община Петрич ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността "Директор" на дирекция "Административно-правна, иновации и развитие" в Общинска администрация-Петрич

26-07-2016 - Обява на конкурс за длъжността "СЕКРЕТАР" на община Петрич
Обявление на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, и заповед № IV-А-472/18.07.2016г. на Кмета на община Петрич ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността "СЕКРЕТАР" на община Петрич,

26-07-2016 - С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,
Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на Звезда Панчева Доклева, ул. „Пирин” № 9, гр. Петрич, Виолета Костадинова Митушева, ул. „Надежда” № 14, гр. Сандански, Сашка Славчева Димитрова, ул.„Родопи” № 37А, гр. Дупница

26-07-2016 - С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ
Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на Верка Димитрова Литова, ул. „Цар Симеон” № 23Б, гр. Петрич, Живко Димитров Литов, ул. „Цар Симеон” № 23Б, ет. 3, гр. Петрич, Борис Димитров Литов, ул.„Цар Симеон” № 23Б, ет.3, ап.5, гр. Петрич, Здравко Димитров Литов, ул. „Цар Симеон” № 23Б, гр. Петрич и Елена Тушева Симоновска

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
     

 

Димитър Бръчков

Кмет на община Петрич

 

Телефон: 0745 69112; Факс: 0745 62090

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

          

 

ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

ОПРЧР - Проект" Да научим повече-сътрудничество и обмяна на опит"

 

ОПАК - Проект "Повишаване на професионалните компетенции на служителите в администрацията на община Петрич за по-ефикасно изпълнение на задълженията"

 

 

 

 

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.