Skip portletPortlet Menu
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

14-07-2014 - Покана за обществено обсъждане
Община Петрич кани заинтересованите лица на организираните от Община Петрич, Екипа за управление на проекта и Дружество по ЗЗД „Консорциум Петрич проект 2014” ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ на изготвените идейни варианти на обемно/пространствени решения за обекти 1, 2 и 3, включени в проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Петрич по Оперативната програма за Регионално развитие за периода 2014-2020”.

09-07-2014 - Нова детска площадка в петричкия квартал „Виздол”
Кметът Вельо Илиев и представителя на УНИЦЕФ за България откриха нова детска площадка в петричкия квартал „Виздол”

03-07-2014 - Стартира грандиозният проект за възобновяване пълния облик на Петрич.
С разбиването на бутилка шампанско инж. Вельо Илиев стартира в градинката на жп гарата проект за 6 млн. лв.


30-05-2014 - Денят на Ботев ще се отбележи тържествено в Петрич
Тържествено ще бъде отбелязан Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България - 2 юни в Петрич.

15-05-2014 - Ще се проведе обучение на членовете на СИК в община Петрич за предстоящите избори
На 17 май /събота/ от 16,00 ч. в Голямата зала на Община Петрич ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии от общината за провеждане на избори за членове на ЕП от РБ на 25.05.2014г.

10-05-2014 - Кметът на община Петрич, инж.Вельо Илиев се включи в дарителска кампания „Ти имаш, а някой не”
Днес в Петрич се проведе дарителска кампания за набиране на детски дрехи , играчки,игри , книги ,учебни помагала за деца и младежи.

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

21-07-2014 - Уведомление за инвестиционно предложение на Община Петрич
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Петрич за изграждане на „Площадка за безвъзмездно приемане на разделно събрани отпадъци от домакинства”. За допълнителна информация Общинска администрация – Петрич, гр.Петрич, ул.”Цар Борис III” № 24, ет.2, стая 211. Становища и възражения по инвестиционното предложение се приемат в срок до 01.08.2014г. в деловодството на Община Петрич.

14-07-2014 - Обява за публични търгове с явно наддаване за земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Кумли", землището на гр. Петрич, в м."Кумли-Мерата", в землището на гр. Петрич, в м."Воденицата", в землището на с. Първомай

14-07-2014 - Обява за публични търгове с явно наддаване за земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Парнарова Тумба", землището на с. Марикостиново, в м."Старо село", в землището на с. Дрангово

14-07-2014 - Решение за прекратяване на открита процедура по ЗОП
Решение за прекратяване на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич"

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 

  

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Инж. Вельо Атанасов Илиев

 

 

 

ул. „Цар Борис III” № 24

2850 гр. Петрич
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Приемно време:
Сряда,  10.30-12.00

                                                    

                                                                                                          

 

                                                                                                         

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес http://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес: http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка. http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

 

free website hit counter