Skip portletPortlet Menu
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

24-04-2014 - Подарък “Великденско гнездо”
Седмица преди Великден децата от клуб ” Млад планинар” посетиха дома в с. Първомай

15-04-2014 - Лазарки от ОДЗ 1 „Снежанка” изненадаха приятно кмета на Петрич
Малките лазарки от ОДЗ “Снежанка” поздравиха кметът на община Петрич инж.Вельо Илиев и екипа му.

15-04-2014 - 300 братя на вятъра откриха мотосезон 2014 г. навръх Лазаровден
Бившият съветник Роман Добрев събра очите на петричани със скъпарска „Хонда” от Щатите, данъчният шеф Георги Георгиев яхна мотор, лъснат до блясък, с единодшно „да” приеха кмета Вельо Илиев в клуб „Пророците”

14-04-2014 - Гости от Румъния за Великден пристигнаха в Петрич
Група от 51 души пристигна днес в Петрич. Те са от побратимения град Миовен, Република Румъния.

14-04-2014 - Село Кулата получава държавно финансиране за започната преди години канализация
След повече от 5 години чакане, село Кулата получава държавно финансиране за започната преди години канализация.

14-04-2014 - Със собствени средства в Петрич ще изградят Дневен център за възрастни хора
Дневeн ценър за възрастни хора ще бъде изграден в Петрич с общински пари до първи септември

11-04-2014 - Програма за отбелязване Празника на Петрич
ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ПРАЗНИКА ГЕРГЬОВДЕН – ДЕН НА ПЕТРИЧ ( 6-ТИ МАЙ 2014 г.)

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

19-04-2014 - Избори за членове на ЕП от РБългария - Обявление на заповед IV-А-94/17.04.2014
Заповед номер IV-А-94/17.04.2014г. на кмета на община Петрич относно предизборната кампания на територията на община Петрич

14-04-2014 - Публична покана под номер 9028250
Публична покана и документация към Публична покана, отправена от Община Петрич съгласно чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Профилактична дезинсекция и дезакаризация на открити тревни площи на територията на Община Петрич”, публикувана в АОП под номер 9028250

14-04-2014 - Обява за публични търгове с явно наддаване за земеделски имоти-частна общинска собственост
Обява за публични търгове с явно наддаване за земеделски имоти-частна общинска собственост На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Марикостиново", община Петрич

14-04-2014 - Обява за публични търгове с явно наддаване за земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове с явно наддаване за земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Неволница-лозята", в землището гр. Петрич, в м."Топилище" в землището на с.Коларово, м."Иловица" в землището на гр. Петрич

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 

  

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Инж. Вельо Атанасов Илиев

 

 

 

ул. „Цар Борис III” № 24

2850 гр. Петрич
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Приемно време:
Сряда, четвъртък 10.30-12.00

                                                    

                                                                                                          

 

                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес http://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес: http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка. http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

 

free website hit counter