Skip portletPortlet Menu

   

 

ИЗБОРИ 2016                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

21-10-2016 - Важен резултат! Макет онагледява как ще изглежда градският парк на Петрич
След години чакане – днес беше представен в детайли проектът за градски парк на Петрич.

18-10-2016 - Форсмажорно Община Петрич започва реформа в здравеопазването
Форсмажорно Община Петрич започва реформа в здравеопазването

17-10-2016 - Покана за информационна конференция
На 19 октомври (сряда) 2016 г. от 10:00 часа в сградата на Община Петрич, в заседателната зала на партерния етажще се състои информационна конференция, на която ще бъдат представени и обсъдени инвестиционни приоритети/мерки от ПРСР за Стратегиите за местно развитие, както и инвестиционни приоритети/операции от ОПИК и ОПРЧР, допустими за включване в Стратегиите за местно развитие. .

13-10-2016 - На вниманието на бизнеса в община Петрич
Община Петрич създава електронен бизнес портал

12-10-2016 - Гимназисти поеха „управлението” на община Петрич за един ден
30 ученици от средните училища в град Петрич се включиха в инициативата на Общината за отбелязване на Деня на българската община

12-10-2016 - Няма нарушения до момента
Това е резултатът от проверките на отговорни институции за почистването на водоемите в община Петрич

10-10-2016 - Награди „Златен кестен”2016
Фестивален Петрич излъчи най-добрите нови популярни песни във формата на Международния музикален фестивал „Златен кестен”2016

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

18-10-2016 - С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ
Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на – Йордан Георгиев Реджев и Марияна Георгиева Реджева с адрес: с.Марикостиново ,ул.”Карл Маркс” №6, че е изготвен проект ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) за имот 140005, местност „Хано”, земл. с.Марикостиново , който се предвижда да се присъедини към УПИ

14-10-2016 - Обява за търг за наем на земеделски земи
На основание чл. 14, ал.1, ал.2, ал.3, от ЗОС, чл. 27, ал.1 и чл.68 т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведe публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на следни земеделски имоти:

11-10-2016 - Община Петрич уведомява населението на общината
Община Петрич уведомява населението на общината, че във връзка с изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 3, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на таблото във фоайето на Общинска администрация гр. Петрич и на сайта на общината е качен проект на Допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Петрич за 2016 г. (м.октомври).

10-10-2016 - Допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти
Допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Петрич през 2016 г. (м.октомври ) Във връзка с изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС, предлагам Общински съвет гр. Петрич да АКТУАЛИЗИРА годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост на община Петрич за 2016 г., като допълва годишната програма, както следва

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
     

 

Димитър Бръчков

Кмет на община Петрич

 

Телефон: 0745 69112; Факс: 0745 62090

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.