Skip portletPortlet Menu
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

20-10-2014 - Президент, Премиер и Патриарх в Петрич за честването на 1000 години от управлението на цар Самуил
Президентът Росен Плевнелиев, министър-председателят проф. Георги Близнашки, , Негово светейшество българският патриарх Неофит, кметът на община Петрич Вельо Илиев , министрите на Отбраната , Образованието и науката и на Културата, Областен управител на област Благоевград , организации и хиляди граждани присъстваха в заключителните събития от националната кампания за отбелязване на 1000 години от управлението на българския цар Самуил, които се проведоха на 9 октомври на Националния парк-музей "Самуилова крепост" край петричкото село Ключ.

07-10-2014 - Президентът, министър-председателят и патриархът идват в Петрич за 1000 г. от битката при Ключ и смъртта на цар Самуил
Патриархът на България, президентът Плевнелиев и министър-председателят Близнашки са очакваните гости за честването на 1000-годишнината от смъртта на българския цар Самуил и битката в района на днешната Самуилова крепост край с. Ключ.

03-10-2014 - Петричкия кмет Вельо Илиев днес е на среща с Министър Председателя на България
Кметът на Петрич , инж.Вельо Илиев получи покана от проф.Близнашки да присъства на срещата с Инициативния комитет по повод отбелязването на 1000 годишнината от смъртта на цар Самуил.

02-10-2014 - Нов Дневен център за възрастния с увреждания бе открит днес в Петрич
Кметът на община Петрич, Вельо Илиев днес откри новия център за възрастни с увреждания „Надежда”.

17-09-2014 - Обучение на членовете на СИК на територията на община Петрич
Във връзка с изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014г., Общинска администрация-Петрич уведомява, че ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Петрич на 20.09.2014г./събота/ от 11.00ч. в Голямата зала на Кметство Петрич. Обучението ще бъде проведено от представители на РИК-Благоевград и Общинска администрация Петрич.


15-08-2014 - Избори 2014 -Покана относно провеждане на консултации
Покана относно провеждане на консултации за формиране на съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Петрич за провеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014г.

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

21-10-2014 - Обявление за подбор за заемане на длъжности в социална услуга "Център за настаняване от семеен тип"
В изпълнение на проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич”, по Договор за БФП №BG051PO001-5.2.12-0034 – C0001 община Петрич обявява подбор за заемане на длъжности в социална услуга "Център за настаняване от семеен тип" - с. Първомай, община Петрич

16-10-2014 - Заповед и протокол за избор на изпълнител на обществена поръчка
Заповед и Протокол за отваряне разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на публична покана с предмет "Ежедневна доставка на хляб и периодична доставка на хранителни продукти "за нуждите на ЦДГ " Пролет" с. Скрът, ул. " Георги Димитров" N2 5, общ. Петрич с филиали

16-10-2014 - Решение и протокол за избор на изпълнител на обществена поръчка
Решение 16/15.10.2014г. и протокол за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка “Ежедневна доставка на хляб и периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „ Детски свят” с. Коларово, община Петрич

14-10-2014 - Обява за публични търгове с явно наддаване за земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Реката", землището на с. Първомай, в м."Чешме уваси", землището на гр. Петрич, в м."Аджийца" землището на с. Габрене, в м."Кластец" землището на с. Габрене, в м."Ляшница", землището на гр. Петрич, в м."Джевезлък", землището на гр. Петрич, в м."Караач-Дамяница", землището на гр. Петрич

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 

  

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Инж. Вельо Атанасов Илиев

 

 

 

ул. „Цар Борис III” № 24

2850 гр. Петрич
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Приемно време:
Сряда,  10.30-12.00

                                                    

                                                                                                          

 

                                                                                                         

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Профил на купувача

 

 Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.