Skip portletPortlet Menu
                                                  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

15-12-2014 - Кметът на Община Петрич с приз "Най-добър социален партньор-кмет" на Синдиката на българските учители.
Кметът на Община Петрич Вельо Илиев е сред наградените с приза "Най-добър социален партньор-кмет" на Синдиката на българските учители. Наградите бяха връчени от президента на КНСБ Пламен Димитров и генералният директор на Европейския синдикален комитет по образование Мартин Ромер.

13-12-2014 - Община Петрич превърна днес най-голямата си зала в динамична галерия за съвременно изкуство
37 дишащи картини подреди атрактивният живописец Цветанка Грънчарова и стана първи гост-художник в Петрич по проекта за динамично изкуство в градска среда „100% България – докосни изкуството!”

11-12-2014 - Покана за свикване на 45-то заседание на Общински съвет Петрич
ПОКАНA На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Петрич на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, което ще се проведе на 18.12.2014г. /четвъртък/ от 13,30 часа в заседателната зала на партерния етаж на Общинска администрация

21-11-2014 - ПОКАНА
На основание чл.84, ал.2, от Закона за публичните финанси, община Петрич представя проекта на бюджет за 2015 година за публично обсъждане от местната общност. Обсъждането ще се проведе на 27.11.2013г./четвъртък/ от 9,30 часа в заседателната зала на Кметство Петрич /І етаж/. Кмет на община Петрич инж.Вельо Илиев

23-10-2014 - Програма за отбелязване на 102 години от освобождението на Петрич
Програма на тържеството по повод 102-та годишнина от освобождението на Петрич.

20-10-2014 - Президент, Премиер и Патриарх в Петрич за честването на 1000 години от управлението на цар Самуил
Президентът Росен Плевнелиев, министър-председателят проф. Георги Близнашки, , Негово светейшество българският патриарх Неофит, кметът на община Петрич Вельо Илиев , министрите на Отбраната , Образованието и науката и на Културата, Областен управител на област Благоевград , организации и хиляди граждани присъстваха в заключителните събития от националната кампания за отбелязване на 1000 години от управлението на българския цар Самуил, които се проведоха на 9 октомври на Националния парк-музей "Самуилова крепост" край петричкото село Ключ.

07-10-2014 - Президентът, министър-председателят и патриархът идват в Петрич за 1000 г. от битката при Ключ и смъртта на цар Самуил
Патриархът на България, президентът Плевнелиев и министър-председателят Близнашки са очакваните гости за честването на 1000-годишнината от смъртта на българския цар Самуил и битката в района на днешната Самуилова крепост край с. Ключ.

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

20-11-2014 - Списък на класираните кандидати по процедура за подбор
Обявление на списък на класираните кандидати по процедура за подбор на персонал в социална услуга "ЦНСТДМ" в изпълнение на проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич”, по Договор за БФП №BG051PO001-5.2.12-0034 – C0001 община Петрич обявява подбор за заемане на длъжности в социална услуга "Център за настаняване от семеен тип" - с. Първомай, община Петрич

14-11-2014 - Списък на допуснати и недопуснати за събеседване кандидати по процедура за подбор
Обявление на списък на допуснати и недопуснати до събеседване кандидати по процедура за подбор на персонал в социална услуга "ЦНСТДМ" в изпълнение на проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич”, по Договор за БФП №BG051PO001-5.2.12-0034 – C0001 община Петрич обявява подбор за заемане на длъжности в социална услуга "Център за настаняване от семеен тип" - с. Първомай, община Петрич

10-11-2014 - Обява за публични търгове за продажба на земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Парнарова тумба, землището на с. Марикостиново, в м."Корията", землището на с. Беласица, в м."Над селото" землището на с. Дрангово,

10-11-2014 - Обява за публични търгове с явно наддаване за земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Трапо", землището на с. Първомай, в м."Под грамадите", землището на с. Кърналово, в м."Джевезлък" землището на гр. Петрич, в м."Китковец" землището на с. Скрът, в м."Цикандил", землището на с. Кърналово, в м."Арапиница", землището на с. Долно Спанчово, в м."Арапница", землището на с. Марино поле,

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 

  

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Инж. Вельо Атанасов Илиев

 

 

Весела Коледа 

и

Щастлива Нова Година!

 

ул. „Цар Борис III” № 24

2850 гр. Петрич
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Приемно време:
Сряда,  10.30-12.00

                                                    

                                                                                                          

 

                                                                                                         

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

 Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.