Skip portletPortlet Menu

   

 

ИЗБОРИ 2015                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

24-08-2016 - SMS паркирането в „Синя зона” на Петрич започва от понеделник /29.08.2016 г/
SMS паркирането в „Синя зона” на Петрич от понеделник /29.08.2016 г/

24-08-2016 - Напомняне за Конкурса за туристическо лого на Община Петрич
Напомняне за Конкурса за туристическо лого на Община Петрич

22-08-2016 - Кметът на Петрич се включи в 16 –ия Международен поход до връх Тумба
Кметът на Петрич се включи в 16 –ия Международен поход до връх Тумба и поздрави участниците в проявата.Десетки туристи изкачиха и тази година емблематичния връх Тумба в планина Беласица, където се пресичат границите на три държави

18-08-2016 - Пресцентър Община Петрич
Серафим Бързаков и Петър Касабов – имената с които Петрич се гордее и днес

18-08-2016 - В община Петрич се изкърпва опасен седемкилометров път между четири села
В община Петрич се изкърпва опасен седемкилометров път между четири села

16-08-2016 - Пресцентър ОА Петрич
Общинска Администрация Петрич стартира създаването на електронен бизнес портал

12-08-2016 - Община Петрич обяви конкурс за изработване на туристическо лого
Община Петрич обяви конкурс за изработване на туристическо лого Регламентът, според който ще се провежда конкурсът е утвърден от кмета Димитър Бръчков. Целта на конкурса е създаването на траен, разпознаваем образ и визуална идентичност на туристическа дестинация „Петрич – многолик и разпознаваем”. От кандидатите се очаква да изготвят и представят иновативни и атрактивни проекти на графични знаци, които да изразяват духа, традициите и уникалността на Петрич и региона. Участие в конкурса могат да вземат пълнолетни лица, като всеки има право да представи идеите си в до три проекта. Всеки участник носи отговорност за авторство на предложението си, а авторското право върху проекта, класиран на първо място ще се прехвърли на община Петрич. Идейните си предложения участниците трябва да изпратят в Общинска администрация Петрич в срок до 15 септември. Ден по-късно – на 16. 09. комисия, назначена със заповед на кмета ще разгледа предложенията в присъствието и на медиите. Шест са критериите за оценка на проектите за туристическо лого, които вече са качени на сайта на общината. Крайният резултат ще бъде обявен до 20.09.2016 г. Авторът на класирания на първо място проект ще получи парична награда в размер на 500 лева. Туристическото лого ще бъде емблемата на туризма за община Петрич и неизменна част от туристическия сайт на общината, рекламни материали, информационни брошури и други. Пресцентър Община Петрич

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

24-08-2016 - Заповед за УСЛОВИЯТА ЗА ЕДНОКРАТНО ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА за ПОГРЕБЕНИЯ
На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 от ЗПФ, чл.124, ал.5 от СК, Указания относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от европейския съюз за 2016г.-ФО №1/12.01.2016г. на МФ, Протокол № 6/12.02.2016г. Решение за приемане бюджета на Община Петрич за 2016г. и във връзка с молби на граждани на Община Петрич за еднократно отпускане на средства за погребения на починали жители на Община Петрич

19-08-2016 - Община Петрич уведомява населението на общината
Община Петрич уведомява населението на общината, че във връзка с изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 3, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на таблото във фоайето на Общинска администрация гр. Петрич и на сайта на общината е качен проект на Допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Петрич за 2016 г. (м. август).

19-08-2016 - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
На 08.09.2016 г. от 10.00 часа в залата на общинска администрация – фоайето ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, със срок за отдаване 10 /десет/ години на общински обект – помещения, с площ от 250 кв.м., представляващи част от “Перилен комплекс”, находящ се на сутерена в блок Д на МБАЛ “Рокфелер” ЕООД

17-08-2016 - Допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти ОС през 2016 г. -Проект
Проект! Допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Петрич през 2016 г. (м.август )

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
     

 

Димитър Бръчков

Кмет на община Петрич

 

Телефон: 0745 69112; Факс: 0745 62090

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

          

 

ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

ОПРЧР - Проект" Да научим повече-сътрудничество и обмяна на опит"

 

ОПАК - Проект "Повишаване на професионалните компетенции на служителите в администрацията на община Петрич за по-ефикасно изпълнение на задълженията"

 

 

 

 

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.