Skip portletPortlet Menu
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

17-09-2014 - Обучение на членовете на СИК на територията на община Петрич
Във връзка с изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014г., Общинска администрация-Петрич уведомява, че ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Петрич на 20.09.2014г./събота/ от 11.00ч. в Голямата зала на Кметство Петрич. Обучението ще бъде проведено от представители на РИК-Благоевград и Общинска администрация Петрич.


15-08-2014 - Избори 2014 -Покана относно провеждане на консултации
Покана относно провеждане на консултации за формиране на съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Петрич за провеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014г.

30-07-2014 - В Петрич бе почетена паметта на ослепените и убити в битката преди хиляда години войни на цар Самуил
В Петрич бе почетена паметта на ослепените и убити в битката преди хиляда години войни на цар Самуил. Церемонията се състоя в мемориала „ Самуилова крепост” край Петрич.

28-07-2014 - Поредната детска площадка официално откриха в община Петрич
Поредната детска площадка официално откриха в община Петрич Тя се намира в парка на село Марикостиново и е под егидата на приза, който получи община Петрич от УНИЦЕФ "Община - приятел на детето".


24-07-2014 - Детска площадка официално бе открита днес в петричкото село Генерал Тодоров
В присъствито на много жители на селото, днес официално бе прерязана лентата от кмета на общината , инж.Вельо Илиев и кмета на селото, Добри Мавриков на новоизградената детска площадка .

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

12-09-2014 - Проект: Канализация и третиране на отпадъчните води на с.Кулата – І-ви етап”
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Канализация и третиране на отпадъчните води на с.Кулата – І-ви етап” Файл : ОП-Канализация Кулата.rar Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=88d57d1a32

12-09-2014 - Проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

10-09-2014 - Обявление на списък на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжности в услуга „ЦНСТ”
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до събеседване за заемане на длъжности в услуга „Център за настаняване от семеен тип в община Петрич” в изпълнение на проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”

04-09-2014 - Община Петрич
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 

  

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Инж. Вельо Атанасов Илиев

 

 

 

ул. „Цар Борис III” № 24

2850 гр. Петрич
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Приемно време:
Сряда,  10.30-12.00

                                                    

                                                                                                          

 

                                                                                                         

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес http://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес: http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка. http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

 

free website hit counter