Skip portletPortlet Menu
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

18-05-2015 - Европейската комисия организира присъждането на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2015.
В конкурса за Наградите могат да участват национални, регионални и местни публични институции и публично-частни партньорства от всички държави-членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция.

18-05-2015 - Петрич получи приз за най-добра визия и най-добри условия за живот
Петрич получи приз за най-добра визия и най-добри условия за живот , а кметът Вельо Илиев получи награда за Кмет на годината за средни градове.

15-05-2015 - Делегация от община Серес , Гърция посетиха Петрич
Работната среща между кметовете на Петрич и Серес се проведе днес в кабинета на кмета Вельо Илиев. Гостите са на посещение в Петрич по повод на съвместните европейски проекти между двете общини.

30-04-2015 - Кметът на община Петрич , инж. Вельо Илиев днес официално откри първият за общината Център за настаняване от семеен тип
Кметът на община Петрич , инж. Вельо Илиев днес официално откри първият за общината Център за настаняване от семеен тип , който се намира в с.Първомай.

30-04-2015 - Интервю с Кмета на Община Петрич пред Kmeta.bg
Инж. Вельо Илиев: Апелирам "Струма" да бъде завършена възможно най-скоро - положението е нетърпимо Очаквам с най-голямо нетърпение да изградим градски парк, споделя кметът на Петрич http://www.kmeta.bg/inj-velio-iliev-apeliram-struma-da-b%D0%B0de-zav%D0%B0rshena-v%D0%B0zmojno-naj-skoro-polojenieto-e-net%D0%B0rpimo-45840.html

23-04-2015 - Кметът на общината , инж.Вельо Илиев днес официално откри нова многофункционална спортна площадка в село Коларово
Новоизградената спорта площадка се намира в двора на училище СОУ „Васил Левски” ,с.Коларово.

22-04-2015 - Звездно посещение има днес кметът на Петрич инж. Вельо Илиев.
Звездно посещение има днес кметът на Петрич инж. Вельо Илиев.

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

18-05-2015 - Обявление на списък на класираните кандидати за длъжност "Детегледач" в социална услуга ЦНСТДМУ
Списък на класираните кандидати, участвали в процедура за подбор на персонал в социална услуга ЦНСТДМУ за заемане на длъжност "Детегледач" в "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – с.Първомай,община Петрич в изпълнение на проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич”, по Договор за БФП №BG051PO001-5.2.12-0034 – C0001"

12-05-2015 - Обявление на списък на допуснати и недопуснати за събеседване за заемане на длъжност "Детегледач" в социална услуга ЦНСТДМУ
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за събеседване за заемане на длъжност "Детегледач" в "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – с.Първомай,община Петрич в изпълнение на проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич”, по Договор за БФП №BG051PO001-5.2.12-0034 – C0001"

08-05-2015 - Обява за конкурс
На основание чл.10а, ал.2 от ЗДС, чл. 14 от НПКДС и Заповед № IV-A-123/04.05.2015 г.на Кмета на Община Петрич за провеждане на конкурс

12-01-2015 - Последваща оценка на Общински план за равитие 2007-2013г. на община Петрич
Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Петрич 2007-2013 година, приета с решение № 1018 от 18.12.2014г. от Протокол № 45 от заседание на Общински съвет Петрич, проведено на 18.12.2014г.

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 

           КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

            Инж. Вельо Атанасов Илиев

 

ул. „Цар Борис III” № 24

2850 гр. Петрич
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Приемно време:
Сряда,  10.30-12.00                                                  

                                                                                                         

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

 

 

 

ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.