Skip portletPortlet Menu

   

 

ИЗБОРИ 2015                                                      ЕЛЕКТРОНЕН ВЕСТНИК

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

31-08-2015 - Прессъобщение за официално откриване на спортна зала "Арена Петрич"
Спортна зала „Арена Петрич” ще бъде официално открита утре, 1 септември от 17.00ч. Кметът на община Петрич, заедно с председателя на СДС и министър на икономиката Божидар Лукарски официално ще открият новоизградената спортна зала в града.

28-08-2015 - За първи път в историята на петричкия туризъм
25 деца от петричкия клуб „Млад планинар“ покориха най високия връх на Балканите- връх Мусала - 2925м. Имаха уникалния шанс да наблюдават падащи звезди

21-08-2015 - Покана за избор на представители за установяване на местно партньорство
Покана за Избор на представители за установяване на местно партньорство за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 г. за създаване на местна инициативна група

19-08-2015 - XXI Международен фестивал на забавната песен „Златен кестен” - Петрич 2015
Програма на XXI Международен фестивал на забавната песен „Златен кестен” - Петрич 2015

19-08-2015 - Избори 2015-Покана относно: провеждане на консултации за формиране състав на ОИК на територията на община Петрич
П О К А Н А относно провеждане на консултации за формиране състав на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) на територията на община Петрич за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.


12-08-2015 - Кметът Вельо Илиев инспектира новоасфалтирани улици в село Коларово
Кметът на община Петрич, инж.Вельо Илиев посети село Коларово и видя на място трите улици в селото , които бяха благоустроени със средства от общинския бюджет.

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

27-08-2015 - Нов сайт за публикуване на ОП на община Петрич
От 01.10.2014г. община Петрич има нов сайт ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА www.http://www.profil-petrich.org/

24-08-2015 - Обява за публични търгове за продажба на земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Ремешница", землището на с.Ключ, в м."Аджийца", землището на с. Габрене, м."Мешелъко", землището на с. Кърналово,

05-08-2015 - Обява за публични търгове за продажба на земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Бела мара-Омондрос", землището на гр.Петрич, в м."Песоко", землището на с. Коларово, м."Ормана", землището на с. Старчево, в м."Орехчето", звмлището на с.Скрът

30-07-2015 - Обява за публични търгове за продажба на земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Карабатак", землището на с.Капатово, в м."Мерата-Карабатак", землището на с. Капатово

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 

           КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

            Инж. Вельо Атанасов Илиев

 

ул. „Цар Борис III” № 24

2850 гр. Петрич
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Приемно време:
Сряда,  10.30-12.00                                                  

                                                                                                         

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

          

 

ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

ОПРЧР - Проект" Да научим повече-сътрудничество и обмяна на опит"

 

ОПАК - Проект "Повишаване на професионалните компетенции на служителите в администрацията на община Петрич за по-ефикасно изпълнение на задълженията"

 

 

 

 

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.