Skip portletPortlet Menu
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

23-03-2015 - Община Петрич получава Европейски етикет за иновации и добро управление
Престижният Европейски етикет за иновации и добро управление е присъден на Община Петрич. Това съобщава в писмо до кмета инж.Вельо Илиев, министърът на регионалното развие и благоустройството Лиляна Павлова.

24-02-2015 - НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ !
Общински съвет Петрич с Решение № 1074 от протокол № 47/20.02.2015г. е определил списъкът с имотите за индивидуално ползване с категориите на земята в община Петрич, при годишна наемна цена от 3 (три) лева за декар.

24-02-2015 - Първи договор за безвъзмездно саниране на МфЖС, финансиран по НПЕЕ, подписа кметът на община Петрич, инж. Вельо Илиев
Първи договор за безвъзмездно саниране, финансиран по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, подписа днес кметът на община Петрич, инж. Вельо Илиев

05-02-2015 - Покана за тържествено отбелязване на Деня на лозара - Св. Трифон Зарезан
Кметът на община Петрич инж. Вельо Илиев кани жителите на община Петрич на тържествено отбелязване на Деня на лозара - Св. Трифон Зарезан

04-02-2015 - Изложба „Южно слънце” в Петрич – открита
Днес в община Петрич бе открита изложба „Южно слънце” на художника Георги Стойчев. родом от Петрич. Акцент в изложбата заедно със слънцето са златните кестени, дали името и на един много специален фестивал за петричани – „Златен кестен”. 64 картини ще радват гостите на общината до 3 март 2015 г. и ще мотивират общинските съветници към по-ефективни решения, защото в същата зала заседава и Общинския съвет на Петрич.

02-02-2015 - Община Петрич отваря врати за втора изложба на български художник
Община Петрич отваря врати за втора изложба на български художник на 3 февруари от 16:00 часа. Специален гост-художник до 3 март ще бъде Георги Стойчев, родом от Петрич, а цикълът, който представя е от 64 картини и носи името „Южно слънце”.

27-01-2015 - Покана за информационна среща
Кметът на община Петрич кани всички жители на общината на информационна среща за представяне на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която ще се проведе на 29.01.2015г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация Петрич.

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

24-03-2015 - Обява за публични търгове за продажба на земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Парко", землището на с.Беласица, в м."Ляшница", землището на гр. Петрич

04-03-2015 - Обява за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за продажба на поземлен имот
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 85, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с във връзка с Решение № 953 от протокол № 42 на заседание на Общински съвет гр. Петрич, проведено на 25.09.2014 г. и Решение № 1061 от протокол № 46 от заседание на Общински съвет гр. Петрич, проведено на 23.01.2015 г.

25-02-2015 - Обявление - НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ!
Общински съвет Петрич с Решение № 1074 от протокол № 47/20.02.2015г. е определил списъкът с имотите за индивидуално ползване с категориите на земята в община Петрич, при годишна наемна цена от 3 (три) лева за декар. Този списък за всички землища в община Петрич, се съдържа в Приложение № 1 и Приложение № 2. Останалите свободни имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, които са извън списъка на имотите, описани в Приложение № 1 и Приложение № 2, се предоставят за общо ползване от животновъдите Приложение 1 може да изтеглите оттук заедно с комлект документи

24-02-2015 - НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ !
Общински съвет Петрич с Решение № 1074 от протокол № 47/20.02.2015г. е определил списъкът с имотите за индивидуално ползване с категориите на земята в община Петрич, при годишна наемна цена от 3 (три) лева за декар. Този списък за всички землища в община Петрич, се съдържа в Приложение № 1 и Приложение № 2. Останалите свободни имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, които са извън списъка на имотите, описани в Приложение № 1 и Приложение № 2, се предоставят за общо ползване от животновъдите Приложение 2 може да изтеглите оттук

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 

           КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

            Инж. Вельо Атанасов Илиев

 

ул. „Цар Борис III” № 24

2850 гр. Петрич
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Приемно време:
Сряда,  10.30-12.00                                                  

                                                                                                         

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

 

 

 

ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.