Skip portletPortlet Menu
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

27-01-2015 - Покана за информационна среща
Кметът на община Петрич кани всички жители на общината на информационна среща за представяне на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която ще се проведе на 29.01.2015г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация Петрич.

22-12-2014 - Коледен поздрав към кмета на община Петрич
По утвърдила се вече традиция, в навечерието на Коледа и Нова година, най-малките жителите на община Петрич отправят поздрави към своята „Община – приятел на детето”

15-12-2014 - Кметът на Община Петрич с приз "Най-добър социален партньор-кмет" на Синдиката на българските учители.
Кметът на Община Петрич Вельо Илиев е сред наградените с приза "Най-добър социален партньор-кмет" на Синдиката на българските учители. Наградите бяха връчени от президента на КНСБ Пламен Димитров и генералният директор на Европейския синдикален комитет по образование Мартин Ромер.

13-12-2014 - Община Петрич превърна днес най-голямата си зала в динамична галерия за съвременно изкуство
37 дишащи картини подреди атрактивният живописец Цветанка Грънчарова и стана първи гост-художник в Петрич по проекта за динамично изкуство в градска среда „100% България – докосни изкуството!”

11-12-2014 - Покана за свикване на 45-то заседание на Общински съвет Петрич
ПОКАНA На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Петрич на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, което ще се проведе на 18.12.2014г. /четвъртък/ от 13,30 часа в заседателната зала на партерния етаж на Общинска администрация

21-11-2014 - ПОКАНА
На основание чл.84, ал.2, от Закона за публичните финанси, община Петрич представя проекта на бюджет за 2015 година за публично обсъждане от местната общност. Обсъждането ще се проведе на 27.11.2013г./четвъртък/ от 9,30 часа в заседателната зала на Кметство Петрич /І етаж/. Кмет на община Петрич инж.Вельо Илиев

23-10-2014 - Програма за отбелязване на 102 години от освобождението на Петрич
Програма на тържеството по повод 102-та годишнина от освобождението на Петрич.

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

27-01-2015 - Списък на класираните кандидати по процедура за подбор
Обявление на списък на класираните кандидати по процедура за подбор на персонал в социална услуга "ЦНСТДМУ" в изпълнение на проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич”, по Договор за БФП №BG051PO001-5.2.12-0034 – C0001

20-01-2015 - Списък на допуснати и недопуснати за събеседване кандидати по процедура за подбор
Обявление на списък на допуснати и недопуснати до събеседване кандидати по процедура за подбор на персонал в социална услуга "ЦНСТДМУ" в изпълнение на проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич”, по Договор за БФП №BG051PO001-5.2.12-0034 – C0001 община Петрич обявява подбор за заемане на длъжности в социална услуга "Център за настаняване от семеен тип" - с. Първомай, община Петрич

19-01-2015 - ПРОЕКТ на Програма за управление на общинската собственост 2015г.
ПРОЕКТ на П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПРЕЗ 2015 г.

15-01-2015 - Обявление на информация за Националната програма за енергийна ефективност
Във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Община Петрич Ви предоставя информация с цел запознаването Ви с условията и начина на кандидастването по същата програма, както и образци от документи по Закона за управление на етажната собственост.

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 

           КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

            Инж. Вельо Атанасов Илиев

 

ул. „Цар Борис III” № 24

2850 гр. Петрич
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Приемно време:
Сряда,  10.30-12.00

                                                    

                                                                                                          

 

                                                                                                         

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

 Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.