Skip portletPortlet Menu
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

30-07-2014 - В Петрич бе почетена паметта на ослепените и убити в битката преди хиляда години войни на цар Самуил
В Петрич бе почетена паметта на ослепените и убити в битката преди хиляда години войни на цар Самуил. Церемонията се състоя в мемориала „ Самуилова крепост” край Петрич.

28-07-2014 - Поредната детска площадка официално откриха в община Петрич
Поредната детска площадка официално откриха в община Петрич Тя се намира в парка на село Марикостиново и е под егидата на приза, който получи община Петрич от УНИЦЕФ "Община - приятел на детето".


24-07-2014 - Детска площадка официално бе открита днес в петричкото село Генерал Тодоров
В присъствито на много жители на селото, днес официално бе прерязана лентата от кмета на общината , инж.Вельо Илиев и кмета на селото, Добри Мавриков на новоизградената детска площадка .

14-07-2014 - Покана за обществено обсъждане
Община Петрич кани заинтересованите лица на организираните от Община Петрич, Екипа за управление на проекта и Дружество по ЗЗД „Консорциум Петрич проект 2014” ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ на изготвените идейни варианти на обемно/пространствени решения за обекти 1, 2 и 3, включени в проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Петрич по Оперативната програма за Регионално развитие за периода 2014-2020”.

09-07-2014 - Нова детска площадка в петричкия квартал „Виздол”
Кметът Вельо Илиев и представителя на УНИЦЕФ за България откриха нова детска площадка в петричкия квартал „Виздол”

03-07-2014 - Стартира грандиозният проект за възобновяване пълния облик на Петрич.
С разбиването на бутилка шампанско инж. Вельо Илиев стартира в градинката на жп гарата проект за 6 млн. лв.

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

28-07-2014 - Уведомление за отваряне на ценови оферти
Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с «Предлагана цена» на допуснатите до разглеждане и оценка оферти и оповестяването на предлаганите в тях цени в открита процедура с предмет:"Ремонт, изкърпване и полагане на нова асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа " -Община Петрич, ще се извърши на 30.07.2014г.-сряда от 9:00 часа в зала № 402, находяща се на четвърти етаж от сградата на Общинска администрация-Петрич.

24-07-2014 - Процедура за отчитане на проекти
П Р О Ц Е Д У Р А ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, ОКОМПЛЕКТОВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО СТРУКТУРНИТЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНДОВЕ

21-07-2014 - Уведомление за инвестиционно предложение на Община Петрич
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Петрич за изграждане на „Площадка за безвъзмездно приемане на разделно събрани отпадъци от домакинства”. За допълнителна информация Общинска администрация – Петрич, гр.Петрич, ул.”Цар Борис III” № 24, ет.2, стая 211. Становища и възражения по инвестиционното предложение се приемат в срок до 01.08.2014г. в деловодството на Община Петрич.

14-07-2014 - Обява за публични търгове с явно наддаване за земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Кумли", землището на гр. Петрич, в м."Кумли-Мерата", в землището на гр. Петрич, в м."Воденицата", в землището на с. Първомай

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 

  

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Инж. Вельо Атанасов Илиев

 

 

 

ул. „Цар Борис III” № 24

2850 гр. Петрич
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Приемно време:
Сряда,  10.30-12.00

                                                    

                                                                                                          

 

                                                                                                         

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес http://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес: http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка. http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

 

free website hit counter