Skip portletPortlet Menu

   

 

ИЗБОРИ 2015                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

27-05-2016 - Общинска администрация Петрич стартира създаването на електронен туристически портал на нашия край
Целта е популяризирането на възможностите за туризъм в община Петрич и позиционирането й като привлекателна целогодишна дестинация за практикуване на различни видове туризъм.

26-05-2016 - Покана за честване на 1-ви юни - Ден на детето
Община Петрич съвместно с Общински детски комплекс, НЧ "Братя Миладинови-1914", Природен парк "Беласица", ПГИТ "Проф.Асен Златаров", ПГМЕТ "Юреий Гагарин" и ОФК "Беласица" ви канят на детски празник на 1-ви юни на градския площад от 10.00 часа

20-05-2016 - Покана и Програма за честване на 24 Май-Ден на българската просвета и култура
Покана и Програма за честване на 24 Май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост


12-05-2016 - Община Петрич и Читалище "Братя Миладинови" гр.Петрич
Театрална формация "Мелпомена" със любезното съдействие на Община Петрич и Читалище "Братя Миладинови" гр.Петрич имат удоволствието да ви представят: Шоуспектакъл номер 1 на годината "Когато котката я няма" Xитова комедия от най-поставяните на сцена английски автори Джони Мортимър и Брайън Кук. На сцената в Петрич ще гостуват най-големите звезди на българската театрална сцена и кино в момента: Асен Блатечки Калин Врачански Силвия Лулчева Елена Петрова Мира Бояджиева Ирен Тодорова Постановката ще се играе на 25 май (сряда) от 19часа в голямата зала на Читалище "Братя Миладинови" Билети може да закупите на касата на читалището

04-05-2016 - Празнична Програма и Покана за честване Празника на град Петрич - 6-ти май Гергьовден
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРИЧ ИМА ЧЕСТТА ДА ВИ ПОКАНИ НА ТЪРЖЕСТВАТА ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ГРАДА 6-ти МАЙ ГЕРГЬОВДЕН!

19-04-2016 - Покана за честване на 140 години от Априлското въстание
Община Петрич, историческият музей гр. Петрич и Общински детски комплекс имат честта да ви поканят на тържествата, посветени на 140 години от обявяването на Априлското въстание

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

18-05-2016 - Уточнение към обява от 16.05.2016год.за с.Първомай
Поради допусната техническа грешка в обява публикувана във в. „Струма” бр. 111(7298) от 17.05.2016 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска собственост № 003027, с НТП – „изоставена нива” с площ 28,475 дка.(двадесет и осем дка. четиристотин седемдесет и пет кв.м. ) VII категория, находяща се в м. „Чалията” в землището на с. Първомай, общ. Петрич, в частта относно първоначалната тръжна цена на имота, вместо 2190 лв. (две хиляди сто и деветдесет лв. ) да се чете 35000 лв. (тридесет и пет хиляди лв. ).

17-05-2016 - С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК
С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на Георги Траянов Гогов, че със заповед № I-C-92 от 14.04.2016г. е одобрен ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) за имот 011019 и 011018, местност „Кадиица”, земл. с.Рупите с отреждане за „Оранжериен комплекс”.

17-05-2016 - Обява на конкурс за длъжността Директор на дирекция "Местни данъци и такси"
Обявление на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за длъжността Директор на дирекция "Местни данъци и такси" в общинска администрация, обявен със заповед № IV-А-283/14.05.2016г. на Кмета на община Петрич

16-05-2016 - На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл. 71, ал.5 и ал.6 от НРПУОС
На 27.05.2016 г. (петък) в 10.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Петрич, етаж 4, ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост № 005018, с НТП –„лозе” , V категория с площ 3,000 дка. /три дка./, находящ се в м. „Митински път” в землището на с. Дрангово, общ.Петрич, актуван за общинска собственост с акт № 2550/17.06.2010 г., с първоначална тръжна цена 2190 лв. (две хиляди сто и деветдесет лв. ).

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
     

 

Димитър Бръчков

Кмет на община Петрич

 

Телефон: 0745 69112; Факс: 0745 62090

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

          

 

ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

ОПРЧР - Проект" Да научим повече-сътрудничество и обмяна на опит"

 

ОПАК - Проект "Повишаване на професионалните компетенции на служителите в администрацията на община Петрич за по-ефикасно изпълнение на задълженията"

 

 

 

 

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.