Skip portletPortlet Menu
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

17-04-2015 - Тържествено откриха изцяло обновената улица „България” в Петрич
С водосвет, отслужен от архиерейския наместник Ангел Кочев, официално бе открита изцяло обновената улица „България” в Петрич

16-04-2015 - С водосвет откриха обновения площад в Петрич
В навечерието на Великден кметът на общината , инж.Вельо Илиев официално откри изцяло обновения градски площад в Петрич

02-04-2015 - Започва пролетно измиване на улиците в Петрич
Пролетно-лятно измиване на улиците в Петрич започва от 6 април /понеделник./

30-03-2015 - Покана
Общинска администрация - Петрич Ви представя възможност за реализиране на инвестиции в област Благоевград от страна на японската компания „Мейджи“ АД.

23-03-2015 - Община Петрич получава Европейски етикет за иновации и добро управление
Престижният Европейски етикет за иновации и добро управление е присъден на Община Петрич. Това съобщава в писмо до кмета инж.Вельо Илиев, министърът на регионалното развие и благоустройството Лиляна Павлова.

24-02-2015 - НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ !
Общински съвет Петрич с Решение № 1074 от протокол № 47/20.02.2015г. е определил списъкът с имотите за индивидуално ползване с категориите на земята в община Петрич, при годишна наемна цена от 3 (три) лева за декар.

24-02-2015 - Първи договор за безвъзмездно саниране на МфЖС, финансиран по НПЕЕ, подписа кметът на община Петрич, инж. Вельо Илиев
Първи договор за безвъзмездно саниране, финансиран по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, подписа днес кметът на община Петрич, инж. Вельо Илиев

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

07-04-2015 - Обявление на заповеди за одобряване на масиви за ползване на земеделски земи
Заповеди за одобряване на масиви за ползване на земеделски земи за землища от общината, за стопанската 2014/2015г.

24-03-2015 - Обява за публични търгове за продажба на земеделски имоти-частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 71, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведат публични търгове за продаване на земеделски имоти-частна общинска собственост, нaходящи се в м."Парко", землището на с.Беласица, в м."Ляшница", землището на гр. Петрич

04-03-2015 - Обява за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за продажба на поземлен имот
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 85, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с във връзка с Решение № 953 от протокол № 42 на заседание на Общински съвет гр. Петрич, проведено на 25.09.2014 г. и Решение № 1061 от протокол № 46 от заседание на Общински съвет гр. Петрич, проведено на 23.01.2015 г.

25-02-2015 - Обявление - НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ!
Общински съвет Петрич с Решение № 1074 от протокол № 47/20.02.2015г. е определил списъкът с имотите за индивидуално ползване с категориите на земята в община Петрич, при годишна наемна цена от 3 (три) лева за декар. Този списък за всички землища в община Петрич, се съдържа в Приложение № 1 и Приложение № 2. Останалите свободни имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, които са извън списъка на имотите, описани в Приложение № 1 и Приложение № 2, се предоставят за общо ползване от животновъдите Приложение 1 може да изтеглите оттук заедно с комлект документи

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 

           КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

            Инж. Вельо Атанасов Илиев

 

ул. „Цар Борис III” № 24

2850 гр. Петрич
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Приемно време:
Сряда,  10.30-12.00                                                  

                                                                                                         

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

 

 

 

ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.