Skip portletPortlet Menu

   

 

ИЗБОРИ 2015                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

04-05-2016 - Празнична Програма и Покана за честване Празника на град Петрич - 6-ти май Гергьовден
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРИЧ ИМА ЧЕСТТА ДА ВИ ПОКАНИ НА ТЪРЖЕСТВАТА ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ГРАДА 6-ти МАЙ ГЕРГЬОВДЕН!

19-04-2016 - Покана за честване на 140 години от Априлското въстание
Община Петрич, историческият музей гр. Петрич и Общински детски комплекс имат честта да ви поканят на тържествата, посветени на 140 години от обявяването на Априлското въстание

12-04-2016 - Покана по повод "Световния ден на изкуствата"
По повод деня на изкуството каним всички заинтересовани на културен дискусионен форум на тема: „Изкуството като вдъхновение в културния живот на Община Петрич”

04-04-2016 - В община Петрич клуб „BELA Extreme” организира две колоездачни състезания
На 2-ри и 3-ти април клуб „BELA Extreme” организира две колоездачни състезания

04-04-2016 - ПОКАНА
Кметът на Община Петрич Димитър Бръчков има честта да Ви покани на представянето на книгата "КАЙМАКЪ-ЧАЛАНЪ" с автор Красимир Узунов. Книгата е посветена на героизма на българските войници по време на Първата световна война и паметта на героите, „...останали завинаги на прага на Отечеството….”. Събитието ще се състои на 4 април 2016 г. (понеделник) от 18.30 ч. в залата на Общинска администрация гр. Петрич.

30-03-2016 - Личните лекари в Петрич излизат на протест
Общопрактикуващите лекари от МБАЛ „Рокфелер“ ЕООД град Петрич, ще се включват в националния протест на колегите си. Те ще затворят кабинетите си през целия ден утре – 31 март от 08:00 часа

21-03-2016 - 21 март- Световен ден на поезията
Всеки читател, посетил днес библиотеката, бе приятно изненадан по случай Световния ден на поезията.Към своите книги всеки получи подарък - книга със стихове от известни български поети: авторът на любовна лирика, нашия съгражданин и поет Евтим Евтимов, Георги Савеклиев, Романьола Мирославова и др. Поезията е красота, вдъхновение, надежда или тя е магия на словото, която ни кара да станем по-добри, защото думите имат невероятна сила да изцеляват и да възраждат. Целта на този празник е да популяризира четенето, писането и публикуването на поезия по света.

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

05-05-2016 - С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК
Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на Христо Костов Войновски, Атанас Борисов Котев, че със заповед № I-C-64 от 21.03.2016г. е одобрен ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) за имот 016015, местност „Крушата”, земл. с.Ново Кономлади с промяна предназначението за „Жилищно строителство”

04-05-2016 - С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК
във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на Виолета Василева Минкова , Веселин Василев Шкодров, Димитър Павлов Кръстев, Георги Ангелов Димитров, Илия Георгиев Димитров, Атанас Томов Димитров – наследници на Георги Димитров Митушков

03-05-2016 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати от конкурс за длъжността Директор на дирекция ФИДОУС
Списък на допуснати и недопуснати кандидати от конкурс за длъжността «Директор на Дирекция «Финансови и икономически дейности и управление на общинската собственост» в Общинска администрация-Петрич, обявен със заповед № IV-А-225/12.04.2016г.

20-04-2016 - Обява за публичeн търг с явно наддаване за отдаване под наем
На основание чл. 14, ал.1 и 2 от ЗОС, чл. 71, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
     

 

Димитър Бръчков

Кмет на община Петрич

 

Телефон: 0745 69112; Факс: 0745 62090

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

          

 

ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

ОПРЧР - Проект" Да научим повече-сътрудничество и обмяна на опит"

 

ОПАК - Проект "Повишаване на професионалните компетенции на служителите в администрацията на община Петрич за по-ефикасно изпълнение на задълженията"

 

 

 

 

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.