Skip portletPortlet Menu

   

 

ИЗБОРИ 2016                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

30-09-2016 - 1-ви октомври - Международен ден на възрастните хора
1-ви октомври - Международен ден на възрастните хора

29-09-2016 - С уважение към възрастта и мъдростта
С уважение към възрастта и мъдростта По повод Международния ден на възрастните хора – първи октомври, Община Петрич и НЧ „Братя Миладинови - 1914” организират празничен концерт – спектакъл на 30.09.2016 г.

28-09-2016 - Пресцентър Община Петрич
Започна изкърпването на улиците от общинската пътна мрежа

22-09-2016 - Петрич почете 108 години Независимост на България
Десетки граждани, народният представител от ПП ГЕРБ Димитър Танев, политически партии, училища и неправителствени организации положиха цветя на паметника „Загинали за Родината” навръх историческата годишнина.

22-09-2016 - Петрич се включи в европейската седмица на мобилността
Тази година мотото е „Интелигентно придвижване. Силна Икономика”. По този повод ул. „България” в Петрич остана затворена за движение на МПС и превърната в пешеходна зона през целия ден. 25 деца се включиха в състезание по приложно колоездене организирано от община Петрич, Трето основно училище „Гоце Делчев” и клуб „Бела Екстрийм” за Европейската седмица на мобилността.

21-09-2016 - Обръщение на Кмета на община Петрич по случай 22-ри септември - Ден на Незвисимостта
Уважаеми жители на Община Петрич, Поздравявам Ви с националния празник 22 септември - Ден на Независимостта!

21-09-2016 - ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 22-РИ СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА
ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 22-РИ СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

29-09-2016 - С настоящето обявление на чл. 61, ал.3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал.3 от ЗУТ
Общинска администрация - гр. Петрич съобщава на Гюргя Атанасова Петрова и Георги Илиев Петров с адрес -ул.”Георги Урумов” №46, гр. Петрич, че със Заповед № I-C-210/22.08.2016г е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XII, УПИ XI и УПИ III, кв. 46 по плана на с. Скрът, общ. Петрич.

29-09-2016 - С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ
Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на – Димитър Благоев Батев с адрес:гр.Сандански ,ул.”Крайречна” №16,ет.2, ап.5, че е изготвен проект ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) за имот 014005, местност „Калъч бей”, земл. с.Ново Кономлади

29-09-2016 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.
На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "Да" или с "Не" в отговор на следните въпроси: . Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура? 2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите? 3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

27-09-2016 - На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл. 71, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за
На 05.10.2016 г. в 10.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Петрич, етаж 4, ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот № 000108- частна общинска собственост, с НТП- нива, VIII категория с площ 2,348 дка., находящ се в м. „Резервоара” в землището на с. Струмешница, общ. Петрич, актуван за общинска собственост с акт № 3887/05.04.2016 г., с първоначална тръжна цена 2300 лв. (две хиляди и триста лева)

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
     

 

Димитър Бръчков

Кмет на община Петрич

 

Телефон: 0745 69112; Факс: 0745 62090

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

          

 

ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

 

Договор № РД 50-107 / 17.08.2016г. , сключен между община Петрич, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ - гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общността местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

 

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

ОПРЧР - Проект" Да научим повече-сътрудничество и обмяна на опит"

 

ОПАК - Проект "Повишаване на професионалните компетенции на служителите в администрацията на община Петрич за по-ефикасно изпълнение на задълженията"

 

 

 

 

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.